Dit doen wij

MOC ’t Kabouterhuis biedt hulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met psychische en/of psychiatrische problemen. Wij ondersteunen op het gebied van hechting tussen ouder en kind, die al tijdens de zwangerschap begint. 't Kabouterhuis biedt begeleiding bij: gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, problemen rond eten, slapen, huilen en moeilijk gedrag bij zeer jonge kinderen en baby’s, autisme, hechtingsproblemen, verwerken van trauma, angststoornissen, taal- en spraakstoornissen, eetstoornissen.

Bij ons werken specialisten: jeugdzorgwerkers B en C, (klinisch/GZ) psychologen, IMH specialisten, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, kinderartsen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, verpleegkundigen. Alle specialisten zijn deskundig op het gebied van opvoeding en gedrag, gezinssituaties en de ontwikkeling van het jonge kind. 

GZ-psycholoog-Orthopedagoog-Generalist/RMI locatie Zuid - 24 uur per week
Amsterdam Zuid, Nederland Locatie Amsterdam Zuid, Amsteldijk 196, 1079 LK, Amsterdam
Regiomanager Organisatie 24-32 uur per week- Uithoorn - Amstelveen
Hoofddorp en Amstelveen, Nederland Locatie Amstelveen, Marne 127, 1186 PJ, Amstelveen
Gedragswetenschapper A / Regiebehandelaar | 24 uur per week | Locatie Zuid
Amsterdam, Nederland Locatie Amsterdam Zuid, Amsteldijk 196, 1079 LK, Amsterdam
GZ psycholoog/ Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut/ Kinder- en Jeugdpsychiater met rol Regiomanager Inhoud (RMI) 24 uur p/w
Zuidoost, Nederland Locatie Zuid-Oost, Leksmondplein 28, 1108 EL, Amsterdam
GZ-psycholoog-Orthopedagoog-Generalist (met basisaantekening diagnostiek) | 24 uur per week | Locatie Hoofddorp
Hoofddorp, Nederland Locatie Hoofddorp, Kaj Munkweg 2, 2131 RW, Hoofddorp
Regiebehandelaar GZ-psycholoog-Orthopedagoog-Generalist IMH team
Noord-Holland, Nederland IMH Team, Albardagracht 1, 1063 NN, Amsterdam
Jeugdzorgwerker B/ Gezinsbegeleider locatie Uithoorn
Amstelveen, Nederland Locatie Uithoorn, Brede school Legmeer, Randhoornweg 31, 1422 WX, Uithoorn
Kinderpsychiater 8-12 uur p/w ( locatie Zuidoost)
Zuidoost, Nederland Locatie Zuid-Oost, Leksmondplein 28, 1108 EL, Amsterdam

Locaties MOC 't Kabouterhuis

Kabouterhuis locatie Noord

Kopjachtplein 20, Amsterdam

Kabouterhuis locatie Zuid Oost

Leksmondplein 28, Amsterdam

Kabouterhuis locatie Uithoorn

Brede School Legmeer, Randhoornweg 31, Uithoorn

Kabouterhuis locatie Leiden

Vondellaan 55, Leiden

Centraal Bureau

Amsteldijk 196, Amsterdam

Kabouterhuis locatie Hoofddorp

Kai Munkweg 2, Hoofddorp

Kabouterhuis locatie Amstelveen

Marne 127, Amstelveen

Kabouterhuis locatie West

Albardagracht 1, Amsterdam

Kabouterhuis locatie Uithoorn

Randhoornweg 31

Kabouterhuis IMH Team en West

Albardagracht 1, Amsterdam

Werken bij 't Kabouterhuis is....

Werk dat ertoe doet!

  • werken in een professionele omgeving waarbinnen eigen inbreng en ontwikkeling belangrijk zijn
  • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via onze Jonge Kind Academie
  • werken voor de expert op het gebied van het jonge kind in Amsterdam en omstreken

Missie

Ieder kind verdient het om in een gezonde en veilige omgeving op te groeien. Onze hulp is op de eerste plaats gericht op een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van het jonge kind (0 – 7 jaar). Daarbij zetten wij de relatie tussen ouder, kind en omgeving centraal. Dit betekent dat wij ook (aanstaande) ouders helpen met gevoelens van angst, depressie of onverwerkt trauma, om zo vroeg mogelijk een veilige en sensitieve relatie met hun (ongeboren) jonge kind te ontwikkelen.

Visie

Wij werken vanuit de visie ‘Kind in Context’: een geïntegreerde werkwijze waarbij wij het kind onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden in de omgeving waarin het opgroeit. Essentieel in onze behandeling en begeleiding is de rol van ouders en het sociale netwerk rondom het kind. Vroegtijdige signalering en behandeling kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Wij streven daarom naar een sterke professionalisering van het voorveld om problemen snel te (h)erkennen en tijdig in te grijpen.